Распоред служби фебруар-март 2016

Недеља, 21. фебруар 10.30 ч
Субота, 27. фебруар 10.30 ч
Недеља, 6. март 10.30 ч
Субота, 12. март 10.30 ч
14. март – почетак поста
Недеља, 20. март 10.30 ч
Субота, 26. март 10.30 ч

Horario de febrero y marzo 2016

Domingo 21 de febrero 10.30 h
Sábado, febrero 27 10’30 h
Domingo, 6 de marzo 10’30 h
Sábado, 12 de marzo 10’30 h
Lunes, 14 de marzo – Inicio de Cuaresma
Domingo, 20 de marzo 10’30 h
Sábado, 26 de marzo 10’30 h